Basisprincipes van de GDPR

July 21, 2017

 

Artikel 5 van de General Data Protection Regulation (GDPR) schetst de zes basisprincipes die van toepassing zijn bij het verzamelen of verwerken van persoonsgegevens:

 

 

 

1. Persoonsgegevens moeten rechtmatig, eerlijk en transparant worden

    verwerkt.

2. Persoonsgegevens kunnen alleen worden verzameld voor specifieke,

    expliciete en legitieme doeleinden.

3. Persoonsgegevens moeten adequaat, relevant en beperkt zijn tot wat

    nodig is voor verwerking.

4. Persoonsgegevens moeten accuraat zijn en up-to-date gehouden worden.

5. Persoonsgegevens moeten zodanig worden bewaard, dat de betrokkene

    alleen kan worden geïdentificeerd zolang als nodig is voor de verwerking.

6. Persoonsgegevens moeten zodanig verwerkt worden dat de beveiliging

    ervan gewaarborgd is.

 

Het is belangrijk om te weten dat de data controller (data owner) verantwoordelijk is voor het aantonen hiervan. De data controller dient zich ook er van te verzekeren dat eventuele externe data processors (gegevensverwerkers) waarmee samengewerkt wordt, dezelfde uitgangspunten hanteren.

 

Deze zes basisprincipes vormen de kern van de GDPR. U dient te weten wat elk van hen betekent, vooral omdat sommige termen aanzienlijk omvangrijker zijn dan u zou verwachten.

 

Als u kunt aantonen dat u aan bovenstaande eisen voldoet, bent u waarschijnlijk goed in staat om aan de GDPR compliance eisen te voldoen. Check wel of er nog andere aspecten van de regelgeving zijn die van toepassing zijn op uw bedrijfsvoering.

 

 

Please reload

Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

©2017 by GDPR Coach