Typing

Netwerk Security Check

Privacy en Security gaan hand in hand, zonder security geen privacy.

In een compliance project is een Netwerk Security Check daarom noodzakelijk.

De Netwerk Security Check bestaat uit een aantal componenten:

  • Port & Vulnerability Scan: met deze scan wordt de internetverbinding, en alles wat daarop vanaf internet bereikbaar is gecontroleerd op alle bekende kwetsbaarheden en bekende bugs. De uitkomsten van de Port & Vulnerability Scan worden door een security engineer gecontroleerd en gerapporteerd.

  • Security Engineer Onsite: een ervaren security engineer maakt een afspraak op locatie en controleert handmatig de instellingen van onder andere firewalls, VPNgateways, switches en routers. Kortom, alle componenten die de organisatie aan internet koppelen. De bevindingen worden met conclusies en aanbevelingen in een heldere rapportage opgeleverd.

  • Security Visibility Report: dit rapport geeft inzicht in al het internetverkeer, van zowel binnen naar buiten als van buiten naar binnen. GDPR Coach levert en plaatst de benodigde monitoring apparatuur en zorgt tevens dat deze wordt geconfigureerd in het netwerk. Gedurende twee weken zal data met betrekking tot het internetverkeer verzameld worden waarna een analyse zal plaatsvinden. De verzamelde gegevens worden door een security engineer gecontroleerd en gerapporteerd. Op basis van deze resultaten worden aanbevelingen ter verbetering gegeven.