GDPR Quick Scan

Hoe goed is uw organisatie ingespeeld op privacy vraagstukken?

 

De Quick Scan is een belangrijke eerste stap om controle te krijgen over uw uitdagingen die met de nieuwe Europese privacywetgeving te maken hebben. Samen met uw organisatie beoordelen wij uw initiële privacy status door interviews te houden met stakeholders op het gebied van management, sales/marketing, procurement en IT.

 

Wij kijken naar hoe uw organisatie persoonsgegevens verwerkt, hoe betrokkenen (bijvoorbeeld klanten of werknemers) geïnformeerd worden en hoe veilig uw IT systemen zijn. Daarnaast bespreken we de consequenties van de GDPR/AVG  voor uw organisatie en de wijze waarop deze uw manier van zakendoen beïnvloeden.

 

De Quick Scan resulteert in een overzicht van de aandachtspunten voor uw organisatie, inclusief concrete acties die uitgezet moeten worden, en wie daar voor nodig is.

 

Met de Quick Scan ontdekt u in één dag waar uw kansen en bedreigingen liggen.