Typing

Digitaal Dossier

Digitaal Dossier

Het Digitaal Dossier biedt functionaliteit ter ondersteuning van de uitvoering en continuering van privacy en security  compliance projecten. 

 

Functionaliteit:

 • Dashboard

  • Het managementdashboard is het strategische performance management instrument waarmee snel beoordeeld kan worden of de organisatie nog op koers ligt. Het dashboard biedt inzicht in:

   • Voortgang van het compliance project

   • Risicovolle situaties

   • Alle persoonsgegevens die de organisatie verwerkt

   • De verschillende categorieën persoonsgegevens die in de organisatie aanwezig zijn

 

 • Projectportaal

  • Centrale projectomgeving waarin interne en externe projectleden op gestructureerde wijze kunnen samenwerken, informatie kunnen delen en eenduidig kunnen communiceren. Het projectportaal bevat functionaliteit zoals:

   • Centrale en individuele agenda’s, gekoppeld aan Outlook

   • Taken incl. owners en deadlines

   • Inzicht in beschikbaarheid van teamleden

   • Delen en managen van documenten

   • Versiebeheer op documenten

   • Workflows incl. inzicht in status

   • Kennisbank

   • Mobiel benaderbaar

 

 • Dataregister

  • Een dataregister is verplicht voor organisaties met meer dan 250 medewerkers, en voor organisaties waarbinnen gegevensverwerking een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van betrokkenen, of werken met gegevens van een bijzondere categorie. In het dataregister wordt vastgelegd welke persoonsgegevens door de organisatie worden  verzameld, opgeslagen en verwerkt.

 

 • Register van toestemmingsverklaringen

  • Wanneer de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming, moet de gegevensverantwoordelijke kunnen aantonen dat de betrokkene toestemming heeft gegeven. Omdat het verzoek om toestemming in een begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal gepresenteerd moet worden, zal ook de wijze waarop toestemming is verleend vastgelegd dienen te worden.

 

 • Register van data subjects verzoeken

  • Gegevensverantwoordelijken dienen tijdig te reageren op verzoeken van betrokkenen. Ook zal aangetoond dienen te worden welke verzoeken zijn ontvangen, hoe deze verzoeken behandeld zijn, en dienen de wijzigingen gelogd te worden voor mogelijk toekomstig gebruik.

 

 • Leveranciersmanagement

  • In deze module wordt de compliance status van alle derde partijen waarmee samengewerkt wordt vastgelegd. 

   • Loggen en monitoren van de compliance status van alle derde partijen

   • Geautomatiseerd vragen kunnen sturen naar leveranciers met betrekking tot de naleving

   • Leveranciers periodiek hun antwoorden op het compliance formulier laten bijwerken

   • Kunnen bepalen of de door de leverancier verstrekte informatie niet afwijkt van de verwachtingen