April 5, 2018

Stel je hebt een klant die na een vervelende ervaring met je organisatie een verzoek bij je indient om vergeten te worden. In dat geval zul je het verzoek dienen te bevestigen en al het mogelijke in werking moeten stellen om aan het verzoek te voldoen. Alle gegevens wa...

January 17, 2018

Met de komst van de General Data Protection Regulation (GDPR), ook wel Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd, ontstaat voor een aantal organisaties de verplichting om een Data Protection Officer (DPO) aan te stellen, ook wel Functionaris Gegevensbesche...

November 13, 2017

De meest datalekken vinden plaats wanneer persoonlijke informatie wordt gestolen, verloren of per abuis wordt bekendgemaakt. De meeste van deze datalekken hadden kunnen worden voorkomen als de betrokkene eenvoudigweg aan privacy dacht voordat hij handelde. Wat nodig is...

October 28, 2017

Het businessmodel ‘Bring Your Own Device’ (BYOD) maakt het voor werknemers mogelijk om met hun eigen device - laptop, smartphone of tablet - verbinding te maken met hun organisatie, toegang te krijgen tot bedrijfsgegevens en taken te kunnen voltooien. Hierdoor worden z...

October 5, 2017

De nieuwe Europese datawetgeving legt de verantwoordelijkheid voor een veilige organisatie waar zij hoort: bij de directie. Dat betekent niet dat directieleden opeens verstand van IT moeten hebben, wel dat er zo snel mogelijk een Data Protection Officer (Functionaris G...

July 21, 2017

Artikel 5 van de General Data Protection Regulation (GDPR) schetst de zes basisprincipes die van toepassing zijn bij het verzamelen of verwerken van persoonsgegevens:

1. Persoonsgegevens moeten rechtmatig, eerlijk en transparant worden

    verwerkt.

2. Persoonsgegeve...

July 12, 2017

Op 25 mei 2018 treedt de General Data Protection Regulation in werking. In Nederland heet dit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In het kort is deze verordening opgesteld om de gegevens van gebruikers in onze digitale maatschappij te beschermen.

Door de...

June 9, 2017

Discover - Identificeer welke persoonlijke gegevens u heeft en waar het opgeslagen is

De eerste stap naar naleving van GDPR is om te beoordelen of de GDPR van toepassing is op uw organisatie en, zo ja, in welke mate. Deze analyse begint met het begrijpen van welke gegev...

June 2, 2017

De nieuwe GDPR-wetgeving roept allerlei vragen op en vereist bij het gros van de bedrijven acties en aanpassingen op het vlak van procedures, processen en wellicht techniek. Maar wat is GDPR, en heeft het voor uw organisatie consequenties? Hieronder de antwoorden op de...

Please reload

Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

©2017 by GDPR Coach